Jobinside

Borlänge Gymnastikklubb

Representerar du arbetsgivaren?

Borlänge Gymnastikklubb - Anställdas omdömen om lön och andra arbetsvillkor

Så här har Borlänge Gymnastikklubb bedömts som arbetsgivare:

1.0/10

1 Omdöme

Dåligt Neutralt Bra
Lön
Möjlighet till utveckling
Ledning
Möjlighet att påverka
Arbetsmiljö
Medarbetare/stämning
Rekommenderas?

Alla omdömen

1.0/10
  
Borlänge Gymnastikklubb 
för 1 år sedan
Omdöme generellt
Jag har under en längre tid utsatts för mobbning och kränkande särbehandling av min arbetsgivare: styrelsen i Borlänge Gymnastikklubb. Detta har lett fram till provocerad uppsägning och tuffa fackliga förhandlingar.

Jag upplever att flera ledamöter och suppleanter genom åren inte besuttit den kunskap och kompetens som krävs för att vara en fungerande arbetsgivare och arbetsledning.

En rad olika händelser har genom åren skapat en otrygg och numera ohållbar arbetsmiljö för mig. Sedan min anställningsstart augusti 2019 har jag mött tre olika styrelser/arbetsledningar.

• Arbetsledningarna har genomgående inte varit pålästa på klubbens verksamhetsplan, mål och visioner eller verksamhetsberättelser

• Alla har inte varit införstådda i vad mitt jobb innebär eller hur det fungerar på arbetsplatsen

• Jag upplever att alla inte varit intresserade av att ha en arbetsgivarroll eller en anställd tränare i föreningen

• Jag har upprepade gånger upplevt verbala och skriftliga angrepp från arbetsgivaren

• Jag har inte upplevt stöd från arbetsgivaren i konflikter som uppstått på arbetsplatsen med ideella ledare eller med styrelsemedlemmar

Jag upplever att ovanstående problematik har eskalerat över tid och trakasserier och översitteri mot mig som anställd har fortsatt trots fackliga förhandlingar och min egen uppsägning.
Visa betygsstaplar Göm betygsstaplar
Dåligt Neutralt Bra
Lön
Möjlighet till utveckling
Ledning
Möjlighet att påverka
Arbetsmiljö
Medarbetare/stämning
Rekommenderas?