Jobinside

Alla omdömen

Hotell Lappland

2014-04-14
0.4/10

1 omdöme

Varnar starkt för arbetsplatsen. Uteblivna löner, orimliga arbetstider, hot om uppsägning. Utnyttjar desperata ungdommar/invandrare utan jobb Personer i ledningen som inte borde sitta i någon ansvarsposition över huvud taget, lämpligare madrasserad cell

Brightstar 20:20 Mobile

2014-08-15
0.4/10

1 omdöme

Blir lovad en massa innan anställning utan att det händer nåt. Har jobbat nu 2 år och nu har jag därefter bestämt att försvinna härifrån. Väldigt dåliga på att ta hand om personalen... De spelar att de gör det men nej nej. Deras snålhet mot personalen på lagret/verkstaden ska vi inte prata om. Är ej ensam om detta då 4 av oss andra ska försvinna härifrån. De senaste året så har 6 st nya personal fått anställning och av de 6 personer har 4 av de slutat efter ca 2 veckor. Detta säger väl sitt. Där jag jobbar är lager/verkstad och sen finns det huvudkontoret i kista. Rekommenderar er att hålla er borta.

Tullverket

2010-06-09
0.3/10

2 omdömen

Tullverket har stora problem i sin organisation på så sätt att verkets medarbetare och chefer inte har något förtroende för Tullverkets ledningsgrupp. Bristen på förtroende för ledningen visar sig dagligen och genomsyrar hela verksamheten. Medarbetare och chefer uppmanas att våga säga vad man tycker, även negativ kritik, men i själva verket missgynnas och straffas de som vågar framföra någon som helst kritik. Det här är en statlig myndighet som är allt annat än demokratisk. Det finns inte heller något hopp om bättring då tullverkets personalchef är en av dem i ledningen med lägst förtroende hos verkets chefer. Det har gått så långt att det enda sättet att överbrygga klyftan mellan ledning och den övriga organisationen är att hela eller delar av ledningen byts ut. Detta borde framgått inte minst av den medarbetarundersökning som genomfördes under våren 2010 och som visade att förtroendet för ledningen var mycket lågt.

Paroc

2019-11-29
0.3/10

2 omdömen

Ett företag som behandlar bemanningsanställda på ett mycket dåligt sätt. Kränkande särbehandlingar av dessa är vanligt förekommande och arbetsledningen är inkompetent. Det är dålig ordning och dålig arbetsmiljö, man har Lean och 5S men detta tillämpas inte på det sätt som det borde. Inte en arbetsplats som rekommenderas.

Paroc

2020-02-05
0.7/10

2 omdömen

Det enda som faktiskt är bra med denna arbetsplats är vissa kollegor, så detta gäller ej dem. I övrigt en ganska kass ledning och ingen som lyssnar. Det verkar inte som att denna arbetsplats vill utvecklas eller bli bättre. Gammalmodigt och dammigt på många sätt och inget ställe för den som vill utvecklas och visa framfötterna. Då blir man tillbakavisad vilket tar död på allt engagemang. Mkt trist och inget ställe jag kommer att återvända till. Om den här arbetsplatsen vill behålla sina anställda borde de ta bättre hand om personalen och kanske istället uppmuntra när någon visar et engagemang.

Nya Allbilskroten

2021-01-24
0.6/10

3 omdömen

Ingen möjlighet att utvecklas, inga speciella förmåner. Mycket obehaglig stämning bland kollegor och världens tråkigaste företagsaktiviteter. Riktig återvändsgränd till arbetsplats, har varit på riktigt dåliga arbetsplatser men de här slår allt. Personalomsättningen är extremt hög, de kan man ju undra varför.. Undvik att börja arbeta här, många som blir sjukskriva av ångest och depression härifrån.

Nya Allbilskroten

2021-01-25
0.1/10

3 omdömen

Omdömet har tagits bort eftersom Jobinsides regler ej har efterlevts / admin.

Malmtransport Norr AB

2021-03-26
0.2/10

3 omdömen

Kom hit söderifrån som de flesta chaufförer gör borde redan insett vid min första kontakt hur illa företaget behandlar sina anställda. Snabba tvära svar som vid en massansökan vi kan inte fixa bostad, detta gäller mm. Sedan när man kommer hit inser man ganska snart att man bara är en utbytbar skit i mängden. Personalpolitiken är rent Orwellsk jargongen är speciell och många tar illa vid och slutar illa kvickt efter anställning. Ledningen är konflikträdd vilket medför att andra tar för sig som ledare och skapar ett konstigt klimat på företaget. Bland annat menar företaget att det är så eftertraktat på arbetsmarknaden att det finns en lång kö på folk som vill börja, passar det inte för dig så är det bara att du tar ditt pick och pack och sticker i väg på stående fot. Företaget anser sig tillhöra gruvan och marknadsför sig utåt som detta, fast det bara är ett rent åkeri. Budskapet VBG hamras in via event med ringlekar som man tvingas delta med andra från själva gruvan i tron att man är samma enhet. Trots detta gäller inte gruvavtalet utan det allmänna minimilön åkeravtalet därmed är lönerna rena skitlöner med usla OB tillägg mm. Bostads situationen för oss söderifrån är bokstavligt talat en ren misär till en mycket dyr kostnad. Det man får är en bädd och draperi runt om i en sovsal. Företaget bokstavligen skiter i hela situationen när man frågar dem, det är inte vårt bord. Det är upp till dig passar det inte så stick som ofta är ett vanligt svar vi har en uppsjö av andra som knackar på dörren och vill ta över ditt jobb. Fritiden är i princip noll så man tar all tid man kan till och köra extra för att få tiden och gå, detta sliter hårt och ger lite i lön p.g.a. uselt avtal. Bostadssituationen och utbudet fritiden samt den orwellska personalpolitiken gör att de flesta slutar illa fort. Sök hit om du vill ha långa arbetsdagar på 10timmar under 6dgr och vill bli behandlad som en utbytbar skit under din arbetstid. Många de flesta tvingas hit via AF och sticker efter anvisningen tagit slut många är oerfarna och ovana med riskerna och det händer saker därefter. En som slutat och längtar inte tillbaka.

Malmtransport Norr AB

2021-04-25
1.3/10

3 omdömen

Malmtransporter Har inget schema för långpendlare ingen ersättning för dubbelbosättning Onödigt mycke ledig tid mellan vilotiderna Mycket begränsat att jobba extra m.m.m.m

Mango

2021-05-06
0.7/10

2 omdömen

Mobbning, trakasserier, maktmissbruk, hierarki, psykiska påtryckningar.. citerar chefen ”svensk mentalitet passar inte in i vårat företag”.