Jobinside

Alla omdömen

Skinnskattebergs kommun

2023-09-23
0.4/10

1 omdömen

Dåligt ledarskap. Chefer utan rätt utbildning. Korrupta och oansvariga chefer. Tågen som kommer inte i tid

Tranda Transport AB

2023-09-06
-

3 omdömen

Fruktansvärt företag som utnyttjar nyanlända som är desperata och inte vet sina rättigheter. Inget är som utlovat, du blir behandlad extremt illa, du kommer inte att få stöd eller verktyg som behövs för att utföra arbetet. Du blir skickad till en bilpark med nedgågna bilar, där blev jag efter 1,5 timmars väntan tilldelad en bil med helt förstörd vindruta (extremt olagligt att köra med), flera decimeter djupa bucklor över hela bilen, toxisk vätska som läckte på mig ur ett hål i taket, går ej att stänga av radion, ingen fungerande usb, inget mobilstöd, extremt smutsig inuti bilen. Allt detta kommunicerades till flertalet överordnade, som inte var hjälpsamma och bara uppmanade mig att köra rutten. Jag sa upp mig direkt, slösa inte din tid på det här företaget.

Tranda Transport AB

2023-09-12
0.7/10

3 omdömen

Ej organiserat företag. Totalt kaos med fordon, mobiler, bensinkort, samt kläder. Alla kör i egna kläder.

Kontorab

2023-08-19
1.2/10

23 omdömen

Företaget kallar till förhandling med fackförbund. Anställd får veta sin uppsägning av fackförbundet att hen är uppsagd pga arbetsbrist och verksamheten ska läggas ner. Vid uppsägningstiden slut och den anställda får gå så stänger man inte ner verksamheten, Man anställer en ny och far med osanning om återanställningsrätten. Borde skämmas över sitt agerande.

Electrolux

2023-09-12
2.2/10

4 omdömen

Passa er för Electrolux Professional i Ljungby. Dom pratar mycket om "safety first" men det är för att skydda företaget - inte dom anställda. Trots arbetsskador av monotont och tungt jobb gick det inte att ordna något annat. Man kastar hellre bort en trotjänare som ställt upp i ur och skur i 12 år och hyr in unga killar till roligare mindre monotona jobb.

Falck Healthcare

2023-07-17
1.1/10

1 omdömen

Avseer Fack Healthcare en företagshälsovård som saknar avtal om företagshälsvård för sina anställda eftersom de anser det är för dyrt. Inkompetent ledarskap med chefer som hotar medarbetare över petitesser och inte vågar fatta egna beslut. Totalt toppstyrt. Kallas sig kunskapsornanisation men satsar 0 kr per år och anställd i utbildningen och kompetensksutveckling. De anställda betraktas som handelsvaror. De enda som blir kvar på företaget är snälla anställda som inte begriper att säga ifrån.

Recipharm

2023-07-14
0.4/10

12 omdömen

Tar ingen hänsyn till GMP. Otrevlig ledning. Dåligt uppstyrt. Låg IQ på hela ledningen. Undvik jobba där.

Manpower

2023-09-12
1.7/10

22 omdömen

Manpower - Först måste jag säga att kollegorna är toppen. Ingenting fel på dem. Det är fel på villkoren, tror jag - för att dem är väldigt otydliga. Du är garanterad din garantilön men det är allt. Garantilönen är väldigt låg. Om du får ett uppdrag, så kan det avslutas när som helst. Ett slutdatum garanterar inte att du har kvar uppdraget. Det betyder att om du har högre lön under ex. 1 månad då du har ditt uppdrag, och det avslutas en vecka tidigare - så får du inte din nya lön den veckan, endast garantilön. Det är bättre än att vara arbetslös, men det är inget jobb som man kan räkna med långsiktigt. Sök jobb hos en annan konsultfirma om du kan.

Sweco

2023-09-12
2.3/10

8 omdömen

Väldigt knepigt företag. Lite sektvibbar med dålig självinsikt på vad man faktiskt klarar av att hantera. Ingen reseersättning (går emot skatteverket), låga löneökningar (låsta från bolaget på maxnivå), svårt att nå bonusnivåerna, lågt satta priser på projekt. Ohälsosamt drivna avdelningar

AddSecure

2023-05-31
2.2/10

1 omdömen

Kan inte nog varna för denna arbetsplats. Fullt fokus på förvärv av bolag för ökad omsättning. Bolagen förvaltas sedan inom koncernen på ett sätt där kunderna och de medarbetare med kundkontakt blir lidande. Utbredd tystnadskultur: här blir man utköpt eller utfryst om man är frispråkig kring utmaningar/problem. Dolda agendor, politik, skelett i garderoben och mängder av mellanchefer ligger till grund för detta verkar det som. Medarbetare som slutat/fått lämna får ökennamn som cirkulerar fritt i möten och korridorer. Kompetensen bland mellancheferna är slående låg. Återkommande möten utan syfte/mål+agenda, ingen mätbarhet på något, inga KPI-uppföljningar av medarbetare och ingen förmåga till delegering och uppföljning av projekt. Här blir inget gjort helt enkelt!