Jobinside

Sökresultat för Helsingborg

Alla omdömen

OJCO International AB

2020-08-24
2.9/10

1 omdöme

Jag jobbade som IT-tekniker hos Ojco IT i Helsingborg, detta är min recension av min upplevelse av att jobba på företaget: 1. Arbetsmiljön var inte bra på många olika sätt, dels var det omoderna och slitna arbetsstolar som ur ergonomisk synpunkt, gjorde att man kände sig både stel och sliten efter en arbetsdag, men också svårt att fungera i företaget pga. en rad omständigheter och begränsade förutsättningar, med andra ord så satsar inte detta företag på bra, ergonomiska kontorsstolar eller sin personal, vilket är synd då det saknas ett långsiktighetstänk på företaget, vad gäller anställdas hälsa och välmående, som ändå sitter och jobbar 8-timmar om dagen framför en skärm. Det fanns ett litet kylskåp under en sliten kokvrå, detta kylskåp var fullt med mögel och gammal mat som inte tömdes av någon, ingen som kontrollerade detta vilket gjorde att man var tvungen att antingen ta med kall mat hemifrån och förvara den utanför kylskåpet, alt. äta ute någonstans, varje dag, för att slippa risken för matförgiftning. Lokalen som jag satt i, i centrala Helsingborg, var underdimensionerad och alldeles för varm, det enda man kunde göra var att öppna en dörr mot gatan vid behov för att få någon som helst svalka i lokalen. 2. Ledningen/närmaste chef hade en bestämd uppfattning om hur saker skulle skötas och genomföras, ett väldigt ålderdomligt sätt att se på saker. Tyvärr användes mycket piska i form av kommentarer såsom att man inte skulle "begå några misstag" och att dagligen få utstå utvärdering av dagens prestation, det krävdes ärlighet och uppriktighet gentemot chefen som var enligt egen utsago: "en människokännare av rang", det ställdes konstanta frågor om man "hade något att göra, jobbar du?" indirekta uppmaningar om att "känna efter" om man var rätt person på jobbet, helt bisarrt att höra detta på sin första vecka, flera gånger dagligen, som nyanställd. Ingen välkomnande attityd eller förståelse och stöd heller, som man också självklart kan förvänta sig att få i början av anställningen, från ett företag som bryr sig om sina anställda på ett sunt sätt. Känslan av att det hela tiden ställdes krav och att man hade mer skyldigheter än rättigheter gentemot företaget var stark, från dag ett. 3. Efter en vecka som nyanställd blev jag utvärderad och recenserad av chefen i ett så kallat "fredagsmöte" där övriga anställda deltog och lyssnade, det var mycket negativitet i luften, hur många timmar det tagit för specifika arbetsuppgifter, men också irrelevanta saker som exempelvis association till en dålig upplevelse från chefens sida, baserat på mitt förnamn, vilket gjorde att han av någon anledning hade svårt för just mitt förnamn, detta var väldigt oprofessionellt att få höra men förväntat, då jargongen verkade vara på den nivån hela tiden, under min tid hos företaget. Man skulle helst inte heller ställa för mycket frågor kring arbetsuppgifterna, fick man höra, för att om man ställde frågor då ansågs man inte ha tillräcklig inlärningsförmåga, bara en sån slutsats är helt obegripligt att förstå. 4. Handledningen och introduktionen var mycket svag på företaget, förvisso kunde frågor ställas kring arbetsuppgifter men det fanns inget intresse att visa saker (praktiskt) som man faktiskt kan förvänta sig som nyanställd på ett företag. Här sköttes den delen av en anställd som saknade pedagogisk förmåga men som också visade ett dåligt engagemang och inte gav tydliga instruktioner kring arbetsuppgifterna. Den tekniska dokumentationen fanns inte heller på plats utan man fick luta sig tillbaka på vad handledaren sagt muntligen, vilket också är mycket märkligt och gjorde vissa arbetsmoment fördröjda pga. att man var tvungen att försöka dra sig till minnes vad som sagts och att själv titta i egna anteckningar, bara detta i sig var ett mycket ineffektivt sätt att försöka hantera arbetsuppgifter på. 5. Det enda som var en egentlig fördel på företaget, var att man kunde certifiera sig, då de sysslar med IT-säkerhet, synen på certifikat var överlag bra, men nackdelen var att det ställdes som krav, var att man som anställd, skulle sitta med detta utanför arbetstid. Synen på att utbilda sig på betald arbetstid var mycket negativ och detta poängterades av ledningen/närmaste chef vid upprepade gånger, att "detta sitter du med hemma, inte här". Det var många röda flaggor på detta företag som gjorde att jag valde att lämna relativt snabbt, företaget blev oattraktivt och ohållbart att vara kvar på, då arbetsmiljön var minst sagt giftig. Jag rekommenderar inte någon att söka sig hit pga. ovanstående upplevelser.

Resurs bank

2018-10-03
3.7/10

1 omdöme

Jobbade där i över sex år, fantastiska kollegor och god arbetsmiljö med ergonomiska möjligheter, bra förmåner. Tyvärr kan det vara svårt att utvecklas om du inte är ung och väldigt formbar och lönen du får motsvarar inte vad du som medarbetare ger. Under min tid hade jag fem chefer varav fyra har slutat pga utbrändhet. Ledningen gör ingenting utan nyrekryterar. Många andra kollegor har mött samma öde. Jag ångrar att jag stannade så länge.

Aluflex System AB

2016-06-19
1.1/10

1 omdöme

Du förväntas jobba för 2 samt övertiden förhandlas bort mot att du får 6 veckors semester...men man får jobbar långt mer övertid än vad som är lagligt. Ojämn lönesättning på anställda. Företaget tar in unga människor för att inte behöva betala ut rimliga löner. Arbetsmiljön är under all kritik. Arbetsmiljöverket har varit på besök tidigare, men åtgärder har inte blivit bättre. Företaget ser gärna förbi lagar och regler. Man står ut pga av att medarbetarna är trevliga att jobba med, men de flesta är stressade och mår dåligt för att de inte hinner med. Flera som slutar pga stress. Chefen har kontrollbehov och är allt-i-allo. Han har svårt att se vad du gör och är tidsoptimist.

Eltecno i Vellinge AB

2016-03-30
2.8/10

3 omdömen

Företaget bedriver en väldigt positiv lönepolitik, vilken både beaktar de fackliga löneavtalen och utöver detta även individuella lönepåslag, allt efter ens avancemang inom organisationen och ju mer erfarenhet man fått och initiativförmåga som visas. Lönesättningen är sätt till branchen väldigt generös och målet är att kunna fortsätta locka kompetenta medarbetare som under lång tid bidrar med kunskap och vidareutvecklar bolaget inom våra teams. Arbetslokalerna är välventilerade med fantastiskt ljusinsläpp, det är välorganiserst och produktionen löper utan kaos och stockningar. Materialflödet är sedan länge beundransvärt. Därför finns nästan ingen stress numer. Den mentala hygienen är god, välviljan stor och personalomsättningen väldigt låg jämfört med andra bolag inom branchen.

Forca

2015-04-08
1.6/10

2 omdömen

Den absolut värsta arbetsställning. Zero koll, zero förtroende i sin anställda, zero respekt för kunderna.

AVA Helsingborg

2014-11-25
7.4/10

1 omdöme

En över lag bra avdelning med kompetent och trevlig personal, chefer som bryr sig om sina medarbetare och bra arbetsmiljö. Lönen kunde, precis om i hela region Skåne, vara bättre, men då patientklientelet är brett och ingen dag är den andra lik, så väger detta till viss del upp för lönen.

Prometera

2014-04-03
1.1/10

1 omdöme

Prometera är kommunal ägt som ägs av Öresundskraft och Kraftringen. Det bästa med att jobba här är de trevliga kollegorna och kunderna. Det som kan förbättras är personal politiken. Man pratar om högt i tak men synpunkter från medarbetare är inget man vill ha. Stämningen just nu är inte alls bra, pågående besparingar. Jag tror på det vi gör, men företaget hade mått bra av mer långsiktiga lösningar. Inget aktivt arbete med personalfrågor, oroligheter o otrygghet. Fredagsfrukost är en bra förmån.

Foodworks ltd UK filial

2013-12-03
4.5/10

2 omdömen

Jag har själv extrajobbat på företagets kontor så jag vet att lönerna alltid betalas ut i tid (om timrapporten är inlämnad och läslig, d.v.s.) och de håller även hyfsade lönenivåer. Kan inte heller klaga på ledningen, medarbetarna eller stämningen. Eftersom det är ett litet och ganska nytt företag så är det aldrig svårt att påverka och själv kunde jag planera och utforma mitt jobb efter eget tycke, så länge jobbet blev utfört i tid. Möjligheten att utvecklas kan jag inte uttala mig om eftersom jag inte jobbat där tillräckligt länge. Däremot är lokalen i minsta laget och när hela kontorspersonalen är på plats blir det ganska trångt.

Tour Pacific Scandinavian

2013-04-29
2.6/10

1 omdöme

Det skriftliga omdömet har tagits bort eftersom Jobinsides regler ej har efterlevts / admin.

Biltema Nordic Service

2013-03-26
0.6/10

5 omdömen

Värsta arbetsgivaren som finns i Sverige!!! Dålig lön, dålig arbetsmiljö, dålig ledning, dålig arbetsmiljö, fruktansvärt stämning...massor med falska människor i ledningen. Undvik detta ställe om ni vill bli friska och må bra!