Jobinside

Sökresultat för Norrköping

Alla omdömen

Svenskalag AB

2022-04-09
2.6/10

1 omdömen

Okej arbetsplats för nyutexaminerade men räkna inte med hög ingångslön eller vidare bra löneutveckling... Räkna inte heller med afterworks, löften om TV-spel eller annat som de skriver om i jobbansökan. Med det sagt så får du bra stöttning för att klara av ditt arbete men räkna inte heller med kompetensutveckling i form av kurser och utbildningar. Kollegorna är schysta men inte särskilt intresserade av att lära känna dig efter arbetstid.

Nya Allbilskroten

2021-01-24
0.5/10

3 omdömen

Fuktskadade/mögelskadade fastigheter som anställda tvingas arbeta i, även fast de beskriver sig själva som nya fräscha lokaler är detta en stor lögn för nyanställda. Något ordentligt lunchrum/fikarum finns ej att tillgå till de anställda. Arbetskläder får man bekosta själv, vill man ha något ersatt är det en lång och smärtsam process. Fått obehagliga samtal ifrån ledningen på privat tid, väldigt märkligt. Mycket bråk här och ens tillvaro här kan beskrivas kort som mentalt plågeri. När jag som anställd köpte något ifrån de och denna del visade sig vara defekt så ignorerades det helt och hållet. Extremt oseriös verksamhet.

Söderbergs Personbilar i Norrköping

2019-10-10
6.1/10

2 omdömen

Underbart företag med bra möjligheter till utveckling. Många möjligheter för anställda att umgås även utanför arbetstid. Te.x badminton , banracing, firmafester.

LFV

2018-09-26
5.1/10

1 omdömen

LFV har en spännande verksamhet men en del utmaningar framåt. Inom de närmsta åren kommer det att bli väldigt svårt att få ekonomi i verksamheten som en konsekvens av de besparingsprogram som är beslutade på EU-nivå. Det föreligger en stor risk att verksamheten kommer att bli tvångsförvaltad av ekonomiska skäl. Medarbetarskapet är gott. Det finns en del kulturförändringar som behöver fortsätta för att lämna det gamla myndighetsperspektivet, men där är man på god väg. Ledningen är ojämn, vissa delar fungerar mycket väl, andra delar har later för sig som repressalier och en könsrollssyn som tillhör det förgångna. Förändringens vind blåser och det kommer säkert att bli bättre om ytterligare några år i och med att arbetet med kulturförändring pågår.

Niras AB

2016-09-20
0.6/10

1 omdömen

Niras ekonomiavdelning består av fyra personer. En ekonomichef, två administratörer, en personalansvarig. Kontoret är beläget i en byggnad som byggs om/byggs ut och miljön är/var bedrövlig med buller och byggdamm. Konsulter tas in - och görs av med - löpande. För att passa in är det bra om man snusar och svär i lagoma mängder. Möten och andra personalrelaterade event hålls stängda för konsulten. Information som de fast anställda har en självklar rätt att få ta del av - utesluts för konsulten. Förespeglade arbetsuppgifter i jobbannonsen krymps ner till de mest monotona och outvecklande delarna av ett i övrigt intressant område. Inte mycket utveckling där för konsulten. Önskemål om ett arbetsintyg nonchaleras. Kort och gott - en arbetsplatskultur präglad av ett exkluderande.

Angry Creative

2015-10-21
1.9/10

1 omdömen

Med ett uttalat mål om att inte konkurrera med andra arbetsgivare med lön är det också något som visar sig i lönekuvertet från Angry Creative AB. Istället utlovas förmåner som att på arbetstid jobba med egna projekt. Dock är det rent informell förmån som ramas in med lika informella krav på relevans och nytta för verksamheten. Den som lockas av denna förmån bör vara medveten om att upphovsrätten för allt som görs på arbetstid tillfaller arbetsgivaren och att den egna behållningen på sin höjd handlar om kompetensutveckling och inget annat. När denna "förmån" kan nyttjas utgör ständigt mål för diskussion på denna arbetsplats. Dock ska det sägas att tid för kompetensutveckling faktiskt ges, även om lite godtyckligt, vilket gör att betyget för möjlig utveckling inte ligger på sämsta möjliga nivå. I övrigt tror man på en platt organisation med så lika roller och ansvar som möjligt, bortsett från de som utgör ledningen dvs. Man jämnar gärna ut skillnader genom att inte ha undantag i förväntningar och ansvar för den som är ny och motverkar aktivt vad de kallar för "egoproblem" hos de med erfarenhet. Man arbetar i team på så sätt att ära och belöningar tillfaller gruppen medan ansvar är något gruppen, arbetsgivaren så väl som slutkunden utkräver av individen. Arbetsuppgifter och ansvar delas sällan med andra och påminner i mångt och mycket om vanligt frilansande konsultarbete med skillnaden att man har någon som tar större delen av förtjänsten för försäljning, bokföring och kontorsplats. Allt arbete tidsloggas med digital stämpelklocka och används som fakturaunderlag gentemot slutkund så väl som tidrapportering gentemot ledningen. Icke loggad tid är icke arbetad tid, vilket medför ett ständigt stressmoment och mål för konflikter med så väl slutkund som ledning om hur arbetstiden ska loggas eller varför den blev loggad som den blev. Allt detta till trots är det ändå god stämning medarbetare emellan med gott om utrymme för socialt umgänge. Ledningens relation till övriga medarbetare kan dock variera kraftigt då man ofta hanterar konflikter direkt och inför hela gruppen. Detta sätt att hantera konflikter gör arbetsmiljön direkt olämplig för den som ogärna tar den plats i gruppen som en direkt konfrontation kräver. Lojalitet är något EXTREMT viktigt för denna arbetsgivare, även om det inte finns något om det i anställningsavtalet. Någon respekt för privatliv, familjeliv eller livet utanför arbetstid finns öht inte. Försök förhandla dina arbetsvillkor så som övertidsersättning osv och du anklagas för arbetsvägran. Visa intresse för att avancera inom företaget och du har egoproblem. Mer ansvar är inga problem att få, befogenheter och resurser för att leva upp till det är en annan sak. Tacka nej till utökat ansvaret och det heter igen att du arbetsvägrar och har för stort ego. Slutligen bör en varning utfärdas för att denna arbetsgivare inte drar sig för att hålla på din lön om ni kommer i konflikt. Tänk på att de flesta fackliga organisationer har som krav att du varit medlem i minst ett år innan du har rätt till deras rättshjälp. Det är också viktigt att tänka på att arbetsgivaren har Google Apps för företag och total och full insyn i din e-mail, dokument, anteckningar, kontaktbok, kalender, osv. En insyn som arbetsgivaren inte tvekar att nyttja. Tips är att inte konfigurera vare sig mobil eller hemdator till att ansluta sig till jobbmail eller annan jobbrelaterad Google-tjänst och att bara använda det på jobbet och enbart för jobbrelaterade ärenden. Allt annat kan komma att användas emot dig.

Jacobsson & Kindahl

2013-12-19
9.3/10

1 omdömen

Mycket bra och trevligt och högt till tak! Stort utrymme för utveckling och framtid inom företaget!

Teknomedia

2012-08-01
2.9/10

23 omdömen

Teknomedia är ett företag som nyligen genomgått en omorganisation där vissa ur ledningen bytts ut. Detta har medfört bättre arbetsklimat och gladare medarbetare. Från att ha varit orolig till att nu kunna säga att jag är stolt över att få arbeta på detta företag. Så jag kommer hänga med ett tag till och se vart utvecklingen tar vägen, för man kan alltid bli bättre!

JobbGiganten

2012-03-07
1.4/10

2 omdömen

Jag var under en tid anställd hos Jobbgiganten men har ingenting att säga, varken positivt eller negativt - detta eftersom jag varje dag på företaget istället arbetade för ett annat företag - Personalstrategerna. Det omdömet finns också publiceras. Värt att notera är att man inte har något kollektivavtal på Jobbgiganten (därför många anställs inom det företaget istället för Personalstrategerna, där man i själva verket jobbar). Samma personal, samma kontor men ibland kommer en deltagare som är inom ramen för Jobbgiganten. Vilka vet man sällan. Luktar bluff och båg lång väg.

Dreampark

2010-05-02
7.0/10

3 omdömen

Spännande företag med väldigt trevliga och otroligt duktiga medarbetare. Jag trivdes mycket bra på företaget.